Comunicat Informatiu

Fiteqa (

Tèxtil-Pell, Químiques i Afins

)


Fiteqa-CCOO de Catalunya neix el 1994 com a resultat de la fusió de dues federacions de CCOO: la Federació Tèxtil-Pell i la Federació d'Indústries Químiques i Afins.

És, per tant, la federació de CCOO que organitza als treballadors i treballadores de múltiples sectors industrials: el tèxtil, la pell, la química, el petroli, el gas, el vidre, la ceràmica, el fred industrial, els distribuïdors de productes químic i farmacèutics, i tants altres. 

Fiteqa-CCOO de Catalunya, mitjançant les seves seccions sindicals, dels seus delegats i delegades de personal i membres de comitès d'empresa de les seves candidatures, manté una activitat contínua, dia a dia, en els centres de treball orientada a :

  • - Participar en els òrgans de representació a l'empresa, aportant iniciatives i propostes.
  • - Conèixer les demandes i detectar les necessitats individuals i col•lectives dels treballadors i treballadores i, molt especialment, dels afiliats i afiliades.
  • - Representar a les persones afiliades, i als treballadors i treballadores si escau, davant la direcció de l'empresa per a formular les seves demandes, negociar o aplicar el conveni a l'empresa o resoldre els problemes o conflictes que es puguin presentar.