Per editar o suprimir un contacte, has d'obrir la teva llista de contactes fent clic en Contactes en el lateral de qualsevol pàgina i seguir les instruccions que s'indiquen a continuació.

Per editar un contacte:
  • Busca el nom del mateix en la llista de contactes i fes clic en ell.
  • Fes els canvis que vulguis. Es guardaran automàticament.
Per afegir un contacte a un grup:
  • Selecciona el contacte en la llista de contactes.
  • Obre el menú desplegable Grups.
  • Selecciona el grup al que vulguis afegir el contacte o selecciona Crear nou per crear un grup nou.
Per eliminar un contacte d'un grup:
  • Selecciona el contacte en la llista de contactes.
  • Obre el menú desplegable Grups.
  • Selecciona el grup del que vulguis suprimir el contacte (se seleccionaran els quadres al costat dels grups dels quals ja forma part el contacte).
Per suprimir un contacte de forma permanent:
  • Selecciona el contacte en la llista de contactes.
  • En el menú desplegable Més accions, fes clic a Suprimir contacte.