Pots accedir a la web de la documentació i notificar els documents o carpetes que creguis oportuns. També tens la documentació accessible en el teu PC, en la unitat P:, des de dins d'un local de CCOO Catalunya